Xây dựng cổng kiểm tra trực tuyến cho Apollo

xay-dung-cong-kiem-tra-truc-tuyen-cho-apollo

Năm 2014, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã xây dựng thành công cổng kiểm tra trực tuyến cho Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo. Cổng kiểm tra  dành cho:

o Ứng viên tham gia thi tuyển vào các vị trí của Apollo (Quản lý trung tâm, kinh doanh, văn phòng, kế toán)
o Cán bộ quản trị nhân sự

Trong khuôn khổ dự án, OMT đã thực hiện:

• Dựng cổng kiểm tra trực tuyến cho Apollo, do OMT duy trì, cập nhật và quản lý;
• Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra trực tuyến theo chủ đề và mục tiêu mà Apollo yêu cầu;
• Chuyển bài kiểm tra lên cổng kiểm tra trực tuyến dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm;
• Thực hiện các đợt kiểm tra theo danh sách của Apollo gửi sang
• Tổng hợp và kết xuất kết quả, phân tích kết quả theo chuẩn yêu cầu của Apollo
• Mỗi ứng viên sẽ được gửi 01 báo cáo đánh giá riêng theo yêu cầu của Apollo

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: