Lãnh đạo trong thế giới thay đổi

Lãnh đạo trong thế giới thay đổi

Giới thiệu chung về chương trình “Lãnh đạo trong thế giới thay đổi” là Chương trình đào tạo Diploma Sau đại học (Post-graduate Diploma) đầu tiên ở Việt Nam, do Khoa Quốc tế, Đại học Quốc...

xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-dao-tao

Phát triển và xây dựng khóa học

OMT cung cấp dịch vụ này với mục đích đồng hành với doanh nghiệp xây dựng và triển khai các nội dung đào tạo cụ thể, dưới hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến với trực...