Tri thức quản lý Subscribe to Tri thức quản lý

Tri thức quản lý

steve

Tiểu sử Steve Jobs

Cuốn tiểu sử đầu tiên và duy nhất nhận được sự đồng ý và hợp tác của Steve Jobs do Walter Isaacson chấp bút vừa được Alpha Books mua bản quyền và xin giấy phép xuất bản tại Việt Nam. ...