template PP

OMT phối hợp với Apollo Education and Training nâng cấp chương trình “Nhà quản lý: tầm nhìn và tiêu chuẩn Mỹ” với hội thảo “Hành trang khám phá nước Mỹ”

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo & cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam” hợp tác giữa Đại học Franklin với OMT – đơn vị đào tạo được ủy quyền của Franklin...