Tin tức Subscribe to Tin tức

Tin tức

so-hoa

Sóng thần số thức

Sóng thần là con sóng đại dương khổng lồ mà có thể quét đi mọi thứ trên đường của nó. Nhưng có cơn sóng thần khác có tên là “Sóng thần Số thức” khối lượng khổng lổ về công nghệ...

images

Dạy và học

Tuần trước, tôi tới cuộc hội nghị ở New York, trên chuyến bay trở về nhà tôi ngồi cạnh một sinh viên đại học. Sau vài đối thoại, anh ta bắt đầu nói về trường của mình, môn học và anh...