Tin tức Subscribe to Tin tức

Tin tức

tương_lai

Cơ hội tương lai

Trong vài năm qua, công nghệ đã tiến bộ lớn, và chẳng mấy chốc robots và phần mềm tự động sẽ làm phần lớn công việc mà con người hiện giờ làm. Theo báo cáo từ Diễn đàn kinh tế thế...