Cộng đồng E-learning Subscribe to Cộng đồng E-learning

Cộng đồng E-learning

học tập

Học cho cuộc sống

Trong phương pháp học truyền thống, sinh viên thường chuyển từ lớp này sang lớp khác, vội vàng nghe bài giảng, lấy ghi chép nhanh chóng rồi lặp lại cùng điều ở lớp khác. Đến tối hay giữa...

so-hoa

Sóng thần số thức

Sóng thần là con sóng đại dương khổng lồ mà có thể quét đi mọi thứ trên đường của nó. Nhưng có cơn sóng thần khác có tên là “Sóng thần Số thức” khối lượng khổng lổ về công nghệ...

images

Dạy và học

Tuần trước, tôi tới cuộc hội nghị ở New York, trên chuyến bay trở về nhà tôi ngồi cạnh một sinh viên đại học. Sau vài đối thoại, anh ta bắt đầu nói về trường của mình, môn học và anh...