Cộng đồng E-learning Subscribe to Cộng đồng E-learning

Cộng đồng E-learning

20150419171438-hinh

Dạy hiệu quả

Trong quá khứ, việc dạy đã hội tụ chủ yếu vào truyền thụ tri thức từ thầy sang trò. Nguyên lí là đơn giản: “Thầy dạy, và trò học.” Cách thầy dạy tuỳ thuộc vào kĩ năng của thầy;...