Cộng đồng E-learning Subscribe to Cộng đồng E-learning

Cộng đồng E-learning

classbook1

Sách điện tử

Công nghệ làm thay đổi mọi thứ và báo, tạp chí và sách in cũng bị tác động. Ngày nay 86% mọi người đọc tin trực tuyến thay vì đọc báo và con số báo và tạp chí in đã sụt giảm lớn. Một...