Tài nguyên Subscribe to Tài nguyên

Tài nguyên

template PP

WeLearn 16 tháng 7/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 16, tháng 07/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

WeLearn 15 tháng 6/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 15, tháng 06/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

WeLearn tháng 5/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 14, tháng 05/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

WeLearn tháng 4/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 13, tháng 04/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

WeLearn tháng 2-3/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 12, tháng 02-03/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

WeLearn tháng 1/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 11, tháng 01/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

Mojomag tháng 09/2010

“Mojomag” là bản tin của Small Giants Community – “Những người khổng lồ bé nhỏ”  Mỹ, gồm những công ty vừa và nhỏ xuất sắc nhất nước Mỹ, có văn hóa doanh nghiệp độc đáo và phát triển...

template PP

WeLearn tháng 12/2010

Từ tháng 12/2010, “Lăng kính OMT” được đổi tên thành “Bản tin WeLearn”, thể hiện định hướng phát triển mới của OMT là song hành với khách hàng trong quá trình học tập và phát triển của...

template PP

Bản tin tháng 11/2010

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng Lăng kính OMT số đặc biệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam –  tháng 11/2010 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng...

template PP

Bản tin tháng 10/2010

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng Lăng kính OMT số thứ tám – tháng 10/2010 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website...