Tài nguyên Subscribe to Tài nguyên

Tài nguyên

e-learning_2

Bản tin e-Learning: WeLearn số 25

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 25, tháng 1-2/2013. Quý khách hàng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường dẫn:Ban tin WeLearn 25_1-2-2013 Trong...

Bản tin e-Learning: WeLearn số 24

Bản tin e-Learning: WeLearn số 24

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 24, tháng 10-11/2012. Quý khách hàng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường dẫn:Ban tin WeLearn 24_10-11-2012 Trong...

Bản tin e-Learning: WeLearn số 23

Bản tin e-Learning: WeLearn số 23

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 23, tháng 8-9/2012. Quý khách hàng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường dẫn: Ban tin WeLearn 23 Trong số...

Bản tin e-Learning: WeLearn số 22

Bản tin e-Learning: WeLearn số 22

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 22, tháng 5-6/2012. Quý khách hàng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường dẫn: Trong số này, chúng tôi...

template PP

WeLearn 21 tháng 3-4/2012

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 21, tháng 3-4/2012. Quý khách hàng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường dẫn:Ban tin WeLearn 21 Trong số...

template PP

WeLearn 20 tháng 12/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 20, tháng 12/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

WeLearn 19 tháng 11/2011

Thưa Quý khách hàng, Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Ban biên tập Bản tin WeLearn xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến các quý thầy cô. Chúc cho những người lái đò luôn vững tay để...

template PP

WeLearn 18 tháng 9/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 18, tháng 09/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...

template PP

WeLearn 17 tháng 8/2011

Thưa Quý khách hàng, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản tin hàng tháng WeLearn số 17, tháng 08/2011 dưới dạng file PDF đính kèm. Quý khách hàng cũng có thể tải bản tin từ website của OMT theo đường...