Dịch vụ Subscribe to Dịch vụ

Dịch vụ

Kiểm tra trực tuyến

Kiểm tra trực tuyến

Đã từ lâu các nhà tâm lý học phát triển các bộ công cụ bằng bảng hỏi để kiểm tra một số khả năng, tiềm năng của con người như khả năng xử lý con số, sử dụng ngôn ngữ, thông minh...

mo_hinh_trien_khai1

Xây dựng khóa học trực tuyến

Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo quản lý theo yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp, OMT sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng các khóa học trực tuyến hoặc...

template PP

Hệ thống Elearning, Welearning

Điểm khác biệt lớn nhất của dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống elearning của OMT là sự thấu hiểu hệ thống quản lý đào tạo từ góc độ của đơn vị đào tạo, chứ không chỉ từ...